koronavirus

Kommunens tjenester åpner forsiktig igjen

Slik er "den nye normalen"

Etter nesten tre måneder med strenge restriksjoner for å få kontroll med koronautbruddet, åpner nå samfunnet opp igjen. Vi har klart å få kontroll på utbruddet, i landet generelt, og også i Lunner. Takket være den gode innsatsen og oppofrelsen til våre innbyggere, er samfunnet allerede på vei tilbake mot en mer normal funksjon. I og med at vi fortsatt har koronavirus i samfunnet, og ingen vaksine eller imunitet, er det likevel nødvendig å opprettholde noen retningslinjer for godt smittevern. Slik blir de i Lunner kommunes tjenester:


I den nåværende situasjonen mener Lunner kommune at det riktige er å følge myndighetenes råd og retningslinjer, og dette er måten vi praktisk gjør det på i Lunner: 

Besøk på Lunner omsorgssenter

Det har gjennom hele våren vært anledning til å besøke beboere på Lunner omsorgssenter(LOS) utendørs, i Rådyrhagen. Nå er det også åpnet for å besøke beboere inne på beboers rom, dersom været ikke inviterer til utendørs møte. Vi oppfordrer pårørende til å besøke sine nærmeste.
-Vi har hele tiden ment det er viktig med besøk fra pårørende, det er bra for trivsel og helsen til beboerne. Og innenfor våre anbefalinger oppfordres pårørende til å benytte muligheten til å besøke deres kjære på LOS, sier kommuneoverlege Bjarne Oure. 

Besøkene blir imidlertid ikke helt som før koronatiltakene:

 • Besøket begrenses til 3 besøkende om gangen.
 • Vi oppfordrer fortsatt til at besøket gjennomføres utendørs så langt det lar seg gjøre
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer - innendørs besøk skal skje på beboers rom.
 • Besøkende melder sitt besøk til ansatte og skriver seg inn i besøksprotokoll.
 • Beboere på sykehjemmet kan reise ut på besøk eller andre turer.

Aktiviteter og dagtilbud

Dagtilbud for eldre trappes nå gradvis opp til normal aktivitet. Dagtilbudet vil inntil videre bli gitt på Bergosenteret på Roa. Det holder vanligvis til på LOS. 

De tilbudene som til vanlig tilbys på Bergosenteret, forblir inntil videre stengt, men vi jobber med å finne løsninger for disse også. 

Tilrettelagte tjenester gjenåpner dagsenteret Søndre fra denne uken (uke 24) med grupper inntil 20 personer. Det blir sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Driften tilpasses krav om antall personer og generelle smittevernhensyn.

Tunet aktivitetssenter drives i mindre, definerte grupper fram til sommeren som planlagt. Feriestengt i uke 26, 27, 28 og 29.  

Psykisk helse og rusoppfølging, behandling og oppfølgingsteamet opprettholder iverksatte tiltak, og tilpasser drift til smittevernhensyn. Førstegangssamtaler gjennomføres fortrinnsvis ved fysisk oppmøte. Planlagte samtaler gjennomføres på telefon/video etter avtale med bruker. 

Vi opprettholder besøkskontroll. 

Besøkende og brukere av dagtilbud med påvist smitte eller mistanke om smitte har ikke adgang til sykehjem og dagtilbud.  
Vanlige smittevernregler gjelder.

 

Skole og barnehage

Barnehagene er i tilbake i full drift fra mandag 8. juni. I skolene har alle vært på plass en stund, men med omfattende smitteverntiltak. Også her blir hverdagen mer normal, men det er fortsatt et hevet beredskapsnivå for smittevern. Det er nå innført en "trafikklysmodell" for markere nivået på smitteverntiltak i barneskolen. Vi er nå på "gult" nivå. Fra Utdanningsdirektoratets hjemmesider utdypes hva dette innebærer:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

På skoleskyssen er det nå åpnet for at alle kan sitte sammen. Dette betyr at bussene går med full kapasitet, og det settes ikke opp ekstra busser.

Beredskapsledelsen møtes nå ukentlig for å beholde oversikt over utviklingen i smittespredning og vurdere tiltak knyttet til koronaviruset.

Alle de 13 påviste tilfellene i Lunner er nå friskmeldt. Til sammen er i underkant av 300 personer fra Lunner testet.