koronatest

Koronastatus i uke 12

I uke 12 har 71 nye positive registrert seg. Dette er en klar reduksjon i nye positive fra forrige uke. 

Fordelingen på de som er under oppfølging per 28. mars er 21 positive:


<6 år

7-12 år

13-18år

19-30år

31-40år

41-50år

51-60år

61-70år

71-80år

>81år

0

0

1

2

3

3

8

2

2

0

 

Du er viktig for oppfølgingen

Den viktigste jobben gjør du som innbygger ved å melde fra om positiv koronatest, og teste deg ved symptomer på smitte. For å kunne holde oversikt er vi avhengige av at du som innbygger melder fra om smitte. Det er ikke meldt noen kritisk påvirkning av tjenestene våre. 


Koronatelefonen i Lunner er tatt ned 

Vi har ikke lenger et eget team som besvarer henvendelser og spørsmål om koronavirus. Du kan allikevel ta kontakt med oss om du har spørsmål på tlf. 61 32 40 00, så hjelper vi deg med det du lurer på. Du finner også informasjon på nettsiden vår, eller Helse Norge