Byggeplass for Lunner helse- og omsorgssenter 24.mars 2020

Aktivitet på byggeplassen

Statusoppdatering nytt helse- og omsorgssenter

Det er mye aktivitet på byggeplassen for nye Lunner helse- og omsorgssenteret på Harestua. Det er satt inn tiltak for smittevern på byggeplassen og det  gjøres fortløpende vurderinger rundt både smittevern og fremdrift på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Totaltentrepenør Consto Eide AS tilstreber å følge fremdiftsplanen.