Kildal-krysset

Stenging av Kildal bru

Kildal bru vil være stengt fra mandag 11. september kl. 07.00 og ca. 4 måneder framover mens arbeidet med Kildal bru pågår.

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Peab AS om utskifting av Kildal bru høsten 2017. Ny bru vil ha større føringsbredde, fortau, forbedret fremkommelighet, økt sikt og sikkerhet. Vegen vil være stengt ved brustedet i byggeperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Stengingen krever omkjøring via Hadelandsvegen og Roalinna. Se kart i pdf for detaljer.

Buss

I forbindelse med stengingen vil rute 711 fra Roa stasjon kl. 08.15 utgå. Bussen vil starte ved Frøystad kl. 08.15.  Det blir ikke endringer på de øvrige rutene. Vegarbeidet vil ikke ha innvirkning på holdeplassen ved Kildal sørgående.