Geiteramsen

Stengning av kommunal veg Geiteramsen 20. mars

Grunnet fornying av eksisterende vann- og avløpsledning stenges Geiteramsen for gjennomkjøring ved Hadelandsvegen fra onsdag 20. mars kl. 07.00. 

Kartskisse over Geiteramsen og vegen som stenges
Kartskisse over Geiteramsen og vegen som stenges

Det vil bli omkjøring via Karimoen/Stasjonsveien og Karimoen/ Piperveien/Furuveien.

Første etappe er fra Hadelandsvegen til svingen mot Karimoen og dette arbeidet er planlagt skal ta åtte uker. Arbeidet er planlagt avsluttet i Furuveien, før krysset mot Elgtråkket. Det er planlagt ca fire uker på denne etappen.

Arbeidet utføres av Lunner kommune.