Støttekontakt


Hvem kan få tjenesten?

Personer med somatiske eller psykiske sykdommer, skader eller lidelser, rusproblemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til komme deg ut av en isolert tilværelse eller til å få en aktiv fritid.

Støttekontakt gis som hovedregel ikke til beboere i bolig med bemanning, i sykehjem eller i kommunale, statlige eller fylkeskommunale instutisjoner.

Tjenesten skal primært hjelpe den enkelte til en meningsfylt fritid og samvær med andre ut fra brukerens ønsker/behov.

Søknadsskjema om støttekontakt.


Veiledning

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt.

Du finner mer informasjon og skjema om dette ved å gå inn på tildeligskontoret – tjenestebeskrivelse.


Støttekontakten

Det er ingen krav til utdanning for støttekontakten, men det kreves egnethet

Støttekontakten får godtgjøring og utgiftsdekning som skal dekke støttekontaktens utgifter under oppdraget. Dere møtes hjemme, går på kafe, svømming eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

 

Ung Hadeland

Lunner Kommune har startet opp et samarbeid med ung Hadeland og prosjektet Fritid for Alle. Alternativt til å få et vedtak om individuell støttekontakt, gis det her muligheter for aktiviteter sammen med andre ungdommer som deler samme interesse, der det tilstrebes å legge til rette for en meningsfull fritid for den enkelte. Fritidskontakter kan følge opp den enkelte og i grupper for de som har vedtak om det. Ung Hadeland

For ytterligere informasjon ta kontakt:

Inger Reidun Fleischer tlf: 915 18 823 (Ung Hadeland)

Solfrid Anita Strande Fosse tlf: 61 33 84 06 eller 928 99 086  (Ung Hadeland)

Berit Nygaard tlf: 61 32 46 50 (støttekontakter Lunner kommune)


Timeliste støttekontakt

Timeliste besøkshjem / avlastning