Nyhetsoversikt

Stikkkontakt med penger på

Strømstøtte for lag og foreninger - det kan søkes fra slutten av august

Regjeringen har beslutttet å videreføre tilskuddsordningen til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt. Ordningen skal gjelde frem til mars 2023 og folvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 


Ordningen, som tidligere ble forvaltet av kommunene, er overført til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra april 2022 til mars 2023. Spørsmål og søknader skal dermed ikke lenger rettes til kommunen, men til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvordan kan dere søke?

For den forlengede perioden april 2022–mars 2023 vil det være mulig å søke om strømstøtte hvert kvartal. Første søknadsrunde vil derfor bli i etterkant av andre kvartal 2022. For å unngå søknadsfrister i sommerferien vil søknadsskjemaet åpnes tidligst i midten av august.

Lotteri- og stilftelsestilsynet vil opprette et nytt søknadsskjema for tilskuddsordningen. Lenke til søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister vil legges ut på regjeringen.no og på lottstift.no. Vi vil også informere om fristen her på våre hjemmesider og Facebook.

Du kan også lese mer om ordningen på regjeringens nettsider.