Nyhetsoversikt

Stikkkontakt med penger på

Strømstøtte for lag og foreninger videreføres i regi av Lotteri- og stiftelsestilsynet

Regjeringen har beslutttet å videreføre tilskuddsordningen til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt. Ordningen skal gjelde frem til mars 2023 og folvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 


Ordningen, som tidligere ble forvaltet av kommunene, er overført til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra april 2022 til mars 2023. 

Spørsmål og søknader skal dermed ikke lenger rettes til kommunen, men til tilsynet. Søknadsskjemaet vil imidlertid ikke være klart før tidligst i august, skriver tilsynet på sine nettsider. 

Les mer om ordningen på deres nettsider lottstift.no.