Telefonapparat

Telefonsentralen fungerer igjen


Nå fungerer telefonen igjen. 

Lunner omsorgssenter er å treffe på 61 32 46 50

Hjemmetjenesten er å treffe på 61 32 46 72

Alle mobiltelefoner fungerer som normalt, du finner kontaktinformasjon her, https://www.lunner.kommune.no/kontakt-oss.315546.no.html