Nyhetsoversikt

Penger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Nå kan frivillige organisasjoner søke om midler til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina. Det er en stor pott på 45 millioner kroner som skal fordeles og søknadsfristen er 20. mai.


Les mer om ordningen og søk her.

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
   
 • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. Les mer om delmål A og B på IMDis egne nettsider.
   
 • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.
   
 • Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
   
 • Ramme : 45 mill kroner.
   
 • Søknadsfristen er 20.05.2022

Kontakt

e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 400 21 005

Les mer om ordningen og søk her.