Trafikksikkerhet Foto: Statens vegvesen Region Øst

Trafikksikkerhetsprisen 2017

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerhet? Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) ønsker forslag på kandidater!

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2017 for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres.

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2017.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

Forslag til kandidater sendes på e-post til Bjørn Ivar Vasaasen innen 1. desember 2017.