Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Undersøkelser av vannkvalitet

Fylkesmannen i Oppland skal ta vannprøver i en rekke innsjøer i Lunner i løpet av sommeren 2016. I forbindelse med arbeidet skal det brukes båt med elektrisk motor, noe det er gitt tillatelse til.


I løpet av sommeren 2016 skal fylkesmannen ta månedlige prøver av 14 innsjøer i Lunner. De skal ta prøver av plankton og vannkjemi. Innsjøene som de skal ta vannprøver i er stort sett i kategorien utvalgt naturtype kalksjø. For å ta vannprøvene på rett sted og på mest effektive måte, ønsker fylkesmannen å benytte båt med elektrisk motor. Lunner kommune har gitt tillatelse til bruk av elektrisk motor i dette tilfellet siden det er et særlig tilfelle og en vurderer det slik at i dette unntakstilfellet vil det ikke medføre vesentlig skade eller ulempe å benytte en elektrisk motor som er relativt stillegående.

Innsjøene det skal tas prøver i er følgende: Sverigetjern, Bråtatjern, Velotjern, Orentjern, Korsrudtjern, Rokotjern, Øyskogtjern, Kruggerudtjern, Stumnetjern, Elgsjøen, Kalvsjøtjern, Hallomtjern, Vassjøtjern og Kjevlingen. Noen av innsjøene ligger også delvis i Gran og Jevnaker.