Ungdataundersøkelse gjennomført i Lunner

I uke 5 og 6 ble den nasjonale Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant alle ungdomsskoleelevene i Lunner. Resultatene vil bli klare utover våren. Vil du vite mer om innholdet i undersøkelsen kan du lese mer på Ungdatas hjemmeside.