Nyhetsoversikt

Ungdomskontaktene

Ungdomskontakter - et nytt prosjekt

Prosjektet Ungdomskontakter er et samarbeid mellom UngHadeland, SLT og politiet. Ungdomskontakter er et forebyggende tiltak hvor UngHadeland blant annet driver oppsøkende arbeid der hvor ungdommen er, på kveld og helg.


Informasjon om prosjektet og SLT

Hvis du lurer på hva SLT er, kan du lese mer om dette her. SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Vil du ha mer informasjon om prosjektet Ungdomskontaker finner du dette på UngHadeland sin nettside.

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med oss hvis du er bekymret for barn eller unge. Ungdomskontakten skal være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på Hadeland.

post@unghadeland.no
TLF: 908 05 668