Fritidskontakt

UngHadeland søker etter fritidskontakter for barn og unge til oppdrag i Lunner kommune

Hva er en fritidskontakt?
”En fritidskontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen.

Fritidskontakt

Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet” ( Soldahl,2003)
 
Hva ønsker vi av våre fritidskontakter: 

  • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og være et medmenneske
  • Du må være trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser
  • Du må være en positiv person med evne til å motivere andre. Kvaliteter som godt humør, evne til å lytte   og empati er viktig
  • Du må ha evne til å sette egne behov til side å være der for brukeren uavhengig av egen dagsform. Det  er viktig å tenke på at en er et positivt innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen
  • Du trenger ikke utdanning innen helse-og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper. Vi legger stor vekt på at du som fritidskontakt skal ha fokus på at du er et positiv innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen til din bruker/brukere 
  • For å være fritidskontakt bør du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år

Les mer på denne siden