Piperveien 2-4

Utbyggingsavtale mellom Solrikt AS og Lunner kommune

03.12.18 - 10.01.19

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven har det vært forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til detaljregulering for Piperveien 2 - 4 plan nr 0533-2018-0003 Gnr/bnr 173/30 og 115/27.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre gjennomføring av planen. Det skal opparbeides offentlig infrastruktur innenfor planområdet i henhold til gjenldene standarer for Lunner kommune.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle utbyggingsavtaler.

Fremforhandlede avtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker det kan i denne perioden sende sine merknader til Lunner kommune. Deretter skal avtalen legges framfor kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak i kommunestyret har avtalen gyldighet og blir offentliggjort på kommunens hjemmside.

 

Den fremforhandlede avtalen kan du finne her: Utbyggingsavtale Piperveien 2 - 4 (002) 16.10.18 - ut på høring.pdf