Utvidet aktivitetstilbud i Lunner kommune

Utvidet aktivitetstilbud i Lunner kommune

Lunner kommune har fått prosjektmidler fra helsedirektoratet og utvider sitt aktivitetstilbud.


Hensikten er å skape sosiale møteplasser og legge til rette for aktivitet og mestring. Vi har opprettet en egen facebook side som heter Utvidet aktivitetstilbud i Lunner Kommune, er du interessert, følg oss gjerne på denne siden. Her kommer informasjon om vårt første arrangement.