Nyhetsoversikt

Naturbilde tatt ved Skjerva

Våt høst i Lunner

Hittil i november har det kommet 70,6 millimeter nedbør i Lunner. Det tilsvarer allerede 86 prosent av det som er den normale nedbørsmengden for hele måneden.


10 prosent mer nedbør i oktober 

At det har vært en unormalt våt høst er ikke bare noe vi innbiller oss. Ifølge klimavakten ved Meteorologisk institutt kom det 10 prosent mer regn i Lunner i oktober i år sammenlignet med det som har vært normalt de ti siste årene. Meteorologisk institutt mottar offisielle målinger fra målestasjonen på Kalvsjø. Her ble det målt 88,7 millimeter nedbør i oktober. 

November ligger også an til å bli mer våt enn hva som har vært normalt de siste årene. Nedbøren i de ni første dagene av november tilsvarer allerede 86 prosent av normal nedbørsmengde for hele november måned (sammenlignet med perioden 1991 - 2021).

Regner jevnt og trutt

- Døgnet med mest nedbør i oktober og hittil i november var mellom 4. og 5. november. Da ble det målt 21 millimeter nedbør. Ellers har det ikke vært noen topper den siste halvannen måneden, men det har regnet jevnt og trutt, forteller Hans Erik Flatla som foretar de offisielle målingene for Lunner hjemme på gården på Kalvsjø.

16. august i år ble det imidlertid satt en helt spesiell nedbørsrekord. Da målte Flatla 94,6 millimeter nedbør - den største nedbørsmengden på ett døgn i Lunner på 127 år. 

Fortsatt vått og varmt

Resten av denne uka vil det bli mindre nedbør og mildt, med temperaturer opp mot 12 -14 grader. Det melder vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt. Fra midten av neste uke vil det mest sannsynlig komme en god del nedbør igjen, og det milde og varme været vil antakelig fortsette til langt ut i november.

Jobber med vedlikehold av vegene

Med tanke på energiutfordringene har høstværet mange positive sider nå som vannmagasinene fylles opp igjen. Nedbørsmengdene skaper likevel noen utfordringer, blant annet når det gjelder vedlikehold av uasfalterte veger. Lunner kommune har fått meldinger om hull og utfordrende kjøreforhold på flere grusveger i kommunen. 

- Vi kjørte en runde med høvel for vel en uke siden for å tette hull i grusvegene, men mye nedbør den siste perioden har gjort at vegene er blitt dårlige igjen. Derfor blir det en ny runde med utbedringer i løpet av de nærmeste dagen, forteller tjenesteleder for Veg, vann og avløp i Lunner kommune, Atle Hermansen.

Hermansen forteller også at mye regn har skapt noen mindre utfordringer når det gjelder å drifte avløpsrenseanlegg, men at dette er tatt tak i og er under kontroll. Der er heller ikke meldt om oversvømmelser noen steder i kommunen.

Eventuelle feil eller mangler kan meldes til vann og avløpsvakt for Lunner kommune, tlf: 975 27 009.