Valg

Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Søndag 12. og mandag 13.september 2021 er det stortingsvalg i Lunner kommune. Til sametingsvalget må man benytte forhåndsstemming.


Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Til stortingsvalget tilhører Lunner kommune Akershus valgdistrikt. Listene til partiene som stiller i vårt valgdistrikt finner du her.
Til samtingsvalget tilhører vi sør-Norge valgkrets. Listene til partiene som stiller i vårt valgdistrikt finner du her.
 
Under finnes en oversikt over når og hvor det er mulig å stemme. Oversikten er delt inn i tre deler, som sier noe om tidspunktet for stemmingen. 
Tidligstemmeperioden er fra 1.7.21 til og med 9.8.21. I denne perioden kan de som ikke har mulighet til å stemme mellom 10.8 og 13.9. stemme. Les mer under Tidligstemming.
Forhåndsstemmeperioden er fra 10.8.21 til og med 10.9.21. I denne perioden er det faste åpningstider og alle sedler er på plass. Les mer under Forhåndsstemming.
Valgdagen er 13.9.  I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt å ha valgdag også 12.9. Les mer under Valgdagene
 

Tidligstemming

I perioden 1. juli til og med 9. august er det tidligstemming. Tidligstemmegivningen er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene.

Du trenger ikke å dokumentere hvorfor du ikke har anledning til å avgi ordinær forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Du behøver heller ikke å være bosatt i Lunner kommune. Vær oppmerksom på at stemmesedler med kandidatnavn ikke vil være klare i tidligstemmeperioden.

Dersom du ønsker å benytte tidligstemming, må du ta kontakt med servicetorget på tlf. 61324000 og avtale tid for stemming. Tidligstemmingen gjennomføres etter avtale på Lunner rådhus på hverdager mellom kl. 10.00 og kl. 13.00.

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemmegivning til stortingsvalget og sametingsvalget starter den 10. august 2021. Da Lunner kommune har under 30 manntallsførte samer, må stemming til sametinget foregå i denne perioden. Det er ikke anledning til å stemme ved sametingsvalget på valgdagene.

Her er en oversikt over hvor og når du kan forhåndsstemme:
  

Lunner rådhus:

10. august til 10. september kl. 8.30 - 15.00 i ukedagene.

Onsdag 1. september kl.8.30 - 20.00

Lørdag 4. september kl.10.00-15.00.

Tirsdag 7. september kl.8.30 - 20.00.

 

Harestua ved Lunner helse- og omsorgssenter (åpent for alle):

Mandag 6. september kl.10.00 - 20.00.

 

Grua i gymsalen på Grua skole:

Onsdag 8.9.21 kl.17.00 - 20.00

 

Stemme hjemme

Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. En valgfunksjonær vil ringe til de som har bedt om å få stemme hjemme for å avtale tid. Ring tlf. 46955505 eller send mail til jenny.eide.hemstad@lunner.kommune.no

Fristen for å be om å få stemme hjemme er nasjonalt satt til 10. september kl.10.00, men av praktiske årsaker er vi glade for å få beskjed så tidlig som mulig. Hjemmestemmingen vil i hovedsak foregå 8. og 9., samt 10. september, men vi er fleksible, så ta kontakt selv om det ikke passer disse dagene. 

Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen. Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Her er det en oversikt over utenriksstasjoner. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide. Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år, må du også søke om å bli innført i manntallet. Søknaden skal gå til den kommunen du sist var bosatt i (i henhold til folkeregisteret), dersom du ikke har vært bosatt i Norge, sendes søknaden til Oslo.

Det er også mulig å brevstemme dersom du ikke befinner deg i nærheten av en utenriksstasjon. Informasjon om brevstemming finner du her.

I karantene eller isolasjon

Dersom du er i karantene eller isolasjon de siste 10 dagene før valgdagen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Dersom vi har et større utbrudd i perioden rett før valgdagene, vi vil tilrettelegge spesielt. Dersom det er et fåtall i karantene eller isolasjon, vil vi bruke hjemmestemming som alternativ. Det er viktig at du da oppgir at du er i karantene eller isolasjon, slik at valgfunksjonærene stiller med smittevernutstyr. Ring tlf. 46955505 eller send mail til jenny.eide.hemstad@lunner.kommune.no

Valgdagene

13. september 2021 er i statsråd fastsatt som valgdag for stortingsvalget i 2021. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 12. september.

Åpningstidene er kl. 14.30 til kl. 21.00 begge dager.

Vi har fire valglokaler i Lunner kommune; Lunner barneskole, Lunner ungdomsskole, Grua skole og Harestua arena. På valgkortene står det hvilken krets du tilhører og hvor valglokalet i kretsen er. I år er valgkortene digitale. De som har reservert seg eller ikke har digital postkasse, vil allikevel få valgkortet i posten.

Du kan velge fritt hvilket valglokale/krets du vil stemme ved innenfor kommunegrensene på valgdagene. På valgdagene må du stemme i den kommunen du hadde folkeregistert adresse 30.juni.

I karantene eller isolasjon

Dersom du er i karantene eller isolasjon på valgdagen, og ikke har fått stemt enda, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Dersom vi har et større utbrudd i perioden rett før valgdagene, vi vil tilrettelegge spesielt. Dersom det er et fåtall i karantene eller isolasjon, vil vi bruke hjemmestemming som alternativ. Det er viktig at du da oppgir at du er i karantene eller isolasjon, slik at valgfunksjonærene stiller med smittevernutstyr. Ring tlf. 46955505 eller send mail til jenny.eide.hemstad@lunner.kommune.no. Det er ikke anledning for andre enn de som er i karantene eller isolasjon å stemme hjemme på valgdagene.