Vårs kurs

Har du barn i alderen 2 til 6 år?

VÅRS-kurs høsten 2017

Opplever du noen ganger å stå fast i påkledningssituasjonen?
Blir du utfordret av barn som vil «klare selv»?

Helsestasjonen har GRATIS temakvelder med fokus på gode beskjeder, ros og oppmuntring,
positiv involvering og lek, empati, grensesetting.

 

Tid: 31.oktober, 7.november, 14.november, 21.november og 28.november.
Alle kurskveldene er tirsdager og kl.18-20.

Sted: Frivilligsentralen, Rådhuset på Roa.

Kursholdere: Kristin Næss Berge og Anne Beth Hennie.

 

Kurskveldene bygger på hverandre så utbyttet blir best om du får til å komme hver kurskveld.
Vi anbefaler at både mor og far deltar. Kveldene passer for foreldre som bor sammen og foreldre som ikke bor sammen.Påmeldingsfrist: 27.oktober 2017
Meld deg ved å sende en epost til Anne Beth (aehe@lunner.kommune.no)