Nyhetsoversikt

kart flomfare

Varsel om mye regn

Fra søndag morgen er det meldt om mye regn og oransje farevarsel for flom i Lunner kommune.


På søndag kan vi vente mye regn, da det varsles om rundt 60-70 mm nedbør. Dette kan føre til raskt økende vannføring i små og mellomstore elver, og i områdene som får mest nedbør er det fare for flom på oransje nivå. I verste fall kan dette føre til oversvømmelser, erosjonsskader og/eller flomskader på utsatte steder. På steder som vanligvis får mye vann i slike situasjoner, bør verdier sikres og/eller flyttes bort. Det er også viktig at stikkrenner, kummer og andre vannveier renses for jord, grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.