Varsling på SMS

Varsling på sms eller telefon

Får du ikke varsel på sms når Lunner kommune sender ut meldinger til alle, eller noen av innbyggerne?


Lunner kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne via UMS (Unified Messaging Systems). Dette brukes av vann- og avløpsetaten for at du skal få beskjed via SMS eller telefon ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.
 

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

  • Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager) : http://cdm.ums.no
  • Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.
  • Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge til denne på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.


Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Grunneiendommer, adresser og bygninger (GAB-registeret). Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.


Hvordan virker det når du kun har fasttelefon?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Les mer om tjenesten her.