Bratholt

vedtatte hytteplaner på Mylla - Bratholt Skog felt 1 og Bratholt Skog felt 2

Kommunestyret vedtok i møtet 7. september 2017 detaljregulering for Bratholt Skog Felt 1 og Bratholt Skog Felt 2.

Plandokumentene finner du her:

Plankart Bratholt Skog Felt 1  Planbestemmelser Bratholt Skog Felt 1  Planbeskrivelse Bratholt Skog Felt 1 

Plankart Bratholt Skog Felt 2  Planbestemmelser Bratholt Skog Felt 2  Planbeskrivelse Bratholt Skog Felt 2