Hadelandsparken vest 3D-modell

Vedtatte reguleringsplaner - Lunner pukkverk og Hadelandsparken vest

Kommunestyret vedtok detaljregulering for Lunner pukkverk og detaljregulering for Hadelandsparken vest i sitt møte 19. oktober 2017.

Plandokumentene finner du her:

Plankart Lunner pukkverk   Planbestemmelser Lunner pukkverk   Møteprotokoll Lunner pukkverk 

Plankart Hadelandsparken vest Planbestemmelser Hadelandsparken vest   Møteprotokoll Hadelandsparken vest