Vegarbeid

Vegarbeid i Elvefaret

Lunner kommune skal i høst lage nytt fortau opp kommunal veg Elvefaret fra Haukåsen til Røyskattlia. Det blir nødvendig å bredde vegen på høyre side oppover for å få plass til nytt fortau. Det vil også bli tatt med ny kabeltrase for gatelys og strømforsyning.

Vegarbeid Elvefaret
Vegarbeid Elvefaret

Arbeidet starter opp i uke 40 og vil medføre lysregulering og endret kjøreretning for Haukåsen og Brattfossen i en periode.