Grindvold Aapning Kultursti sept 2019-3_450x338

Søndag 6. september klokken 13 til 16 - Gravfeltet på Øvre Vestern gård

Velkommen til kulturminnedag på Grindvoll

Kulturhistoriske Vestre Lunner arrangerer kulturminnedag på gravfeltet på Øvre Vestern, Grindvoll søndag 6. sept. kl. 13-16. Der kan du oppleve historien og lansdskapet fra de første bosettinger i området, helt tilbake til bronsealderen.

ett_kart med rød prikk på Grindvoll

I Vestre Lunner er det funnet spor av bosettinger tilbake til bronsealderen, og Grindvoll har vært åsted for mye aktivitet helt siden den gang. I det nordvestlige hjørnet av kommunen vår er de fortsatt driftige, og i tillegg til å anlegge en fantastisk tursti arrangerer Kulturhistoriske Vestre Lunner årlig kulturminnedag på gravfeltet på Øvre Vestern på Grindvoll. Det skjer den første søndagen i september, og i år blir dette 6. september. Arrangementet er gratis og åpent for alle, både fra nær og fjern. Grindvoll vel samarbeider med andre lag og foreninger for å gjøre dette til en attraktiv dag for hele familien.

Øvre Vestern og gravfeltet er et flott utgangspunkt for den 12 km lang natur- og kulturstien, som ble åpnet i fjor. Siden åpningen for et år siden har det vært stor trafikk på stien. Se eget kart som viser parkeringsmuligheter og plassering av alle de (snart) 22 informasjonstavlene. 

I år vil foreningen samle mye kulturhistorisk stoff på egne (nyopprettede) nettsider. Nettsidene vil være under utvikling utover høsten og vinteren, med mulighet for kontinuerlig oppdatering og forbedring. Informasjonen vil hovedsakelig være bilder og tekst (og lenker) som omhandler Vestre Lunner generelt, og mer spesifikt Vestbyfunnet, gravfeltet fra bronse- og jernalder, Gamlebygningen på Øvre Vestern og "andre historiske glimt" fra vår del av bygda.


Det arrangeres en fellestur fra Ballangrud kl.10.30.

Offisielt program fra 1300 - 1600 på Øvre Vestern gård: 
- Lansering av egne kulturhistoriske nettsider
- Avduking av ytterligere to informasjonstavler langs natur- og kulturstien
- Musikalsk innslag v/ Stein Buan, Gisle Sløtte og Per Schanke
- Foredrag om bosetningshistorien i Vestre Lunner v/ historiker Solfrid Myhre
- Fellesvandring langs kulturstien (start fra Ballangrud kl. 10.30)
- Aktiviteter for barn og andre unge
--- *Spikking og veving v/ husflidslaget
--- *Ringmerking av fugl og fuglekassesnekring v/ Fugleforeningen
--- *Smiing og støping v/ smeden Chrille
- Salg av (koronasikker!) mat og drikke

Kulturminnedagen er gratis og åpen for alle. Velkommen!
Arrangementet er godkjent av kommuneoverlegen. Det vil bli ført lister over de fremmøtte for evt smittesporing. Listene vil bli makulert etter to uker