Landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold

Vern for eldre - tjeneste

Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og i institusjoner. Overgriperen er vanligvis en som den eldre personen kjenner og har tillit til slik som ektefelle, barn, ansatte i hjelpeapparatet mm.  I mange tilfeller har eldre som er utsatt for overgrep vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud, og det er derfor opprettet Vern for eldre – tjeneste.


Prosjektet Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon ble etablert i 2008. Regjeringen besluttet å endre kontakttelefonen til fast tiltak i 2013.

Ut fra undersøkelser vet man at 4 – 6 % av eldre mennesker blir utsatt for overgrep her i landet årlig. Overgrep og krenkelser kan være bruk av fysisk tvang, truende atferd og trusler, ulovlig eller urettmessig bruk av den eldres penger, eiendeler eller ressurser. Eldre over 62 år som er utsatt for overgrep, privatpersoner eller ansatte i det offentlige hjelpeapparatet, kan ringe kontakttelefonen på grønt nr. 800 30 196 (man - fred kl 09:00 - 15:00) for råd, hjelp og veiledning. Tilbudet er gratis, og man kan være anonym. I Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer.

Enkelte vil imidlertid ha behov for støtte og oppfølging utover den hjelpen som ytes over kontakttelefonen. Kontaktperson i kommunen kan være behjelpelig med råd og veiledning, samt videreformidle til aktuelle hjelpeinstanser ved behov.