Veterinærvakt og nyttige kontakter for husdyr og vilt

​Veterinærvakta for Hadeland dekker Jevnaker, Lunner og Gran. Vi har fra og med 1. september en ny vaktordning. Dette innebærer at flere ulike veterinærer deler på vakttjenesten. Vi legger ut oversikt over hvem som har vakt når og hvilket telefonnummer som gjelder, fortløpende på denne siden. 


Veterinærvakt - oversikt

Felles telefonnummer til veterinærvakta er 468 21 951. 

Vakta på hverdager er i tidsrommet 16.00–08.00, helgevakt starter fredag klokka 16.00 og varer til mandag klokka 08.00. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

Melding om skadd eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel av vilt, gjelder følgende rutiner:

  • Er dyret dødt, skal Statens vegvesen varsles på telefon 175. Mesta sørger for opprydding/fjerning av døde dyr.
  • Er dyret skadd og/eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Politiet varsler lensmannsvakta, som igjen varsler fallviltgruppa. Disse sørger for at viltet blir sporet opp og avlivet om nødvendig. 

Ved eventuelle andre observasjoner av skadd vilt, kan man ta kontakt med politiet eller leder i fallviltgruppa direkte. Medlemmene i fallvilgruppene er: 

Lunner kommune 
Leder: 
Even Løken, Tlf.: 975 69 960 

Medlemmer: 
Tor Hallum, Tlf.: 915 38 927
Sigurd Løken, Tlf.: 416 13 611 

Gran kommune 
Leder: 
Kjell Bakken Tlf.: 416 13 000 

Medlemmer: 
Rune Taaje, Tlf.: 976 35 375 
Tore Grina, Tlf.: 950 35 920 
Arild Nordby, Tlf.: 411 00 980 
Anders Stensrud, Tlf.: 917 53 051 

Gran kommune - Vestsida
Anders Kværn, Tlf.: 901 01 767

Jevnaker kommune 
Leder: 
Bjørn Narve Halvorsen, Tlf:  905 70 376

Medlemmer: 
Åsmund Pettersen, Tlf.: 905 79 681
Per Olimb, Tlf.: 481 73 526
Even Bergstrøm, Tlf.: 901 22 687

Melding om skadd eller påkjørt husdyr

Er du uheldig og kjører på et beitedyr, gjelder følgende: 

  • Er dyret er dødt, ring 175 til Statens vegvesen. De har ansvar for opprydding eller fjerning av døde dyr som ligger på veiskulder/like ved vei. De varsler også dyreeier eller dyrevakta.
     
  • Er dyret skadd eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Lokal lensmannsvakt varsles fra politistasjonen. Lensmannsvakta sørger, om nødvendig, for avliving av dyret. Lensmannen varsler dyreeier eller dyrevakta. Mesta besørger opprydding eller fjerning av avlivet dyr.

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Vakttelefoner sau 2020 og videre

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker – sau og storfe
406 05 555 - Bjørn Halvorsen 

Vakttelefon  Gran - sau
905 41 091

 

Beitelag og kontaktinformasjon til ledere

Lunner og Jevnaker Saubeitelag
Hans Kristian Skau, Myllavegen 136, 2742 Grua
hkskau@gmail.com

Lunner Beitelag (for storfe)
Mikael Haakenstad, tlf. 916 10 001
e-post: haakenstadgardssalg@online.no

Gran Beitelag (for storfe)
Marianne Kjekshus Haugtvedt, tlf. 950 67 223
e-post: mariankj@online.no

Gran Saubeitelag
Tor Håkon Haugen, tlf. 928 81 941
e-post: post@th-haugen.no

Nordmarka Beitelag (for storfe)
Trond Henriksen, Storetjernsveien 179, 3520 Jevnaker
970 89 684, 
trhenri3@online.no

Mistanke om dyremishandling

Ved mistanke om dyremishandling, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Dersom du ønsker det, vil henvendelsen din bli anonymisert. Du kan også melde inn bekymring direkte på nett til Mattilsynet.