Veterinærvakt for Hadeland

Lunner har felles veterinærvakt med de andre Hadelandskommunene, Gran og Jevnaker.

Telefonnummeret til veterinærvakta er 913 88 709.

Vakta på hverdager er fra kl. 16.00 til 08.00 neste morgen, helgevakt starter fredag kl. 16.00 og varer til mandag kl 08.00. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

 

Dersom det gjelder et sykt eller skadet vilt dyr, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Dersom det gjelder et eierløst dyr, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Mer informasjon på Mattilsynets nettside Varsle oss

Viktige telefoner for Lunner kommune og vårt distrikt.