Hjemmetjenesten

Vi utvider telefontiden vår

Fra mandag 26. februar utvidet vi telefontiden vår i Hjemmetjenesten fra kl. 08.00 - 15.00 mandag til fredag.

Telefonnummeret er 61 32 46 72.

Ved akutt behov for helsehjelp må du kontakte legevakt på tlf. 116 117, eller øyeblikkelig hjelp, tlf. 113.

Dersom du har trygghetsalarm bruker du denne ved behov for nødvendig hjelp, utover de planlagte besøkene.