04A-1

Besøk vår nye informasjonside om alt vi vet og ikke vet om overgangen til Viken

Viken 2020 - alt du lurer på om Lunner i nytt fylke

Nå har vi laget en side der vi forsøker å samle alt vi vet om overgangen til Viken, og hvordan eventuelle endringer vil påvirke deg som innbygger.


Den nye siden vår kan du se her! 

Vi skriver 2020 - og i år det ikke bare et nytt tiår vi går inn i, men fra årsskiftet er Lunner også blitt en del av det nye storfylket Viken. Det er spennende, både for innbyggere og for oss i kommunen. Mye er nytt, og mye er ukjent, og det kommer mange spørsmål om alt fra skole til samferdsel og helse. For å forsøke å svare på mange spørsmål, har vi laget denne siden. Vi informerer om alt vi vet, og vil oppdatere siden etterhvert som flere ting blir klart. 

Dersom du skulle ha spørsmål utover det vi klarer å svare på, kan du sende inn spørsmål til post@lunner.kommune.no, eller på vår Facebook-side.