Nyhetsoversikt

Graving av fiberledning

Satser på oppstart før vinteren

Viken fiber får kontrakt om bredbåndsutbygging med offentlig støtte

Viken Fiber får kontrakten på å bygge ut høyhastighets bredbånd med offentlig støtte til drøyt 200 nye husstander i Lunner i 2021 og 2022, og står klare til å sette i gang med arbeidet allerede i høst.

Dekningskart med avmerkede områder.
Dekningskart med avmerkede områder.

Høsten 2020 meldte Lunner kommune at det var bevilget kr 4 950 000 i statlige støttemidler til utbygging av bredbånd i Lunner. Støtten skal gjøre det mulig for bredbåndsselskaper å bygge nett der det ellers ikke er regnet som lønnsomt. Fredag undertegnet Lunner kommune og Viken fiber kontrakten om støtten og ansvaret for å bygge ut bredbånd i de områdene som er berørt av prosjektet. I denne runden er det områdene Søndre Oppdalen, Rya, Frågått, Svea, Oppenvegen, Saltsyregutua, Godli og Fjellhammar som skal bygges ut med midlene som er tildelt. 

-Det er veldig gledelig og en stor lettelse av vi fikk en utbygger som er solid og godt kjent i området. Vi vet om flere områder på østlandet der det ikke har vært noen som har gitt tilbud. Utbygger legger også mye i potten her, og vi må samarbeide for å få til en best mulig utbygging, sier bo- og næringsrådgiver for Lunner kommune, Torstein Brandrud. 

Skal bygges for mer enn 13 millioner

Det totale beregnede budsjettet for utbyggingen er på drøyt kr 13 600 000. Utbyggers andel er budsjettert til kr 5 280 000, mens de resterende 25% av kostnadene må dekkes med lokale midler. I budsjettet er denne andelen igjen delt i tre like deler: Kommunen bevilger kr 1 135 000 og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har innvilget samme beløp. Husstandene som får fiberbredbånd får en tilkoblingsavgift på kr 1990, pluss eventuell graving på egen tomt. Totalt vil det bygges til minst 264 husstander. 
 
Det er Viken fylkeskommune som har stått for utlysing og behandling av anbudskonkurransen. Det var kun Viken Fiber som leverte tilbud innen fristen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer i dag bredbåndtjenester til over 200 000 kunder i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. Som en del av det nasjonale Altibox-partnerskapet er de også tilbyder av Altibox-tjenester for internett, tv og telefon til både husholdninger og bedrifter.


Fase 2 av utbyggingen

Dette blir andre fase i utbyggingen av bredbånd med offentlig støtte i Lunner. Den første fasen er den som pågår nå i regi av Telenor, og som er et samarbeidsprosjekt med de andre Hadelandskommunene. Lunner fikk også nylig bekreftet en ny bevilgning på 3,3 millioner til en tredje fase. Konkurransen om denne utbyggingen vil bli lyst ut av Viken fylkeskommune i løpet av høsten og vinteren. 

Det neste som skjer er at Viken fiber i samarbeid med Lunner kommune tar skriftlig kontakt med alle de aktuelle adressene som er inkludert i prosjektet. Basert på responsen og noen andre faktorer, vil Viken fiber planlegge den videre fremdriften.

Lunner kommune vil oppdatere statusen for utbyggingen på sine egne hjemmesider under fanen "Prosjekter" og "Bredbåndsutbygging i Lunner". Her finner du adresselister og utbyggingsstatus for prosjektene. 

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon – kontakt kommunens koordinator, Torstein Brandrud.